Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

Kankaansauna Oy
Kympinkatu 3, 40320 Jyväskylä
040 1968600
myynti@kankaansauna.fi
Y-tunnus 3106334-6

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Kankaansauna Oy:n Internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.
 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kankaansauna Oy on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 1 vrk tai enemmän, varaus voidaan peruuttaa maksutta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 1 vrk, peritään koko hinta.
 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:
  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.
  • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta.
  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 1 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.
  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko hinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) Kankaansauna Oy voi perua varauksen. Peruutuksesta ilmoitetaan viivytyksettä asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia perutusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja (esim. matkakulut) ei korvata.

Kohteen käyttö

 • Varattava / ostettava kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä Kankaansauna Oy:n henkilökunnalle.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet
  • Lemmikkieläimet ovat tervetulleita Kankaan saunan kahvilan sisätiloihin sekä terassille, mutta ei saunatiloihin.
  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista. 
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä Kankaan saunan sisä- ja ulkotiloissa. Lemmikkieläimet eivät saa olla yksin ilman valvontaa.
 • Pysäköinti
  • Kankaansauna Oy:lla ei ole erikseen asiakkaille varattuja asiakaspaikkoja. Pysäköinti vierailun aikana toteutetaan viereisellä maksullisella parkkialueella.
  • Kankaansauna Oy ei ota vastuuta asiakkaan pysäköintivirheistä ja niistä johtuvista maksuista.
  • Pysäköintialueesta vastaa Jyväs-Parkki. Kankaansauna Oy ei vastaa parkkialueen kunnosta tai mahdollisista muista ongelmista johtuvia kuluja asiakkaalle.
 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot. 
  • Asiakkaan tulee palauttaa vuokrattu kalusto välittömästi vuokra-ajan päättyessä sovittuun paikkaan samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.  
  • Asiakas on velvollinen korvaamaan tiloille ja irtaimistolle huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.
  • Kankaansauna Oy vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Yritys ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kankaansauna Oy:lle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa päättymisestä kirjallisesti.
 • Kankaansauna Oy pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen (ostettavat fyysiset tuotteet)

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.
 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.
 • Ole yhteydessä myynti@kankaansauna.fi tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.
 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita,  ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.
 • Asiakas vastaa palautuksen tavanomaisista kuluista.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot

 • Kankaansauna Oy soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Kankaansauna Oy ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kankaansauna Oy ei käsittele tilausta.